Korak naprej

Gasilci po celem svetu prehajajo v novo obdobje poklicne higiene. Dnevi, ko so umazana oblačila veljala za izpoved izkušenj in dokaz hrabrosti gasilcev, so minili.

Že z gorenjem naravnih materialov, kot je npr. les, nastajajo strupene snovi, ki se zadržijo v gasilski obleki in jih telo skozi kožo vpija vsakič, ko se obleko nosi. Vedno nove umetne mase v našem okolju pa to nevarnost še bistveno povečujejo.

Preberi več

PRIPOROČAJO NAS

Naše poslanstvo

CODEX Technologies postavlja globalne standarde za vzdrževanje in čiščenje osebne zaščitne opreme gasilcev. V večini evropskih držav in drugod po svetu obstaja velika razlika med tem, kako naj bi gasilci pravilno ravnali s svojo opremo in kako se trenutno soočajo s temi izzivi.

Naš cilj je zapolniti to vrzel z vpeljavo najnovejših tehnoloških možnosti in vzpostavljanjem novih postopkov, ki vodijo k zmanjšanju tveganja za zdravje in varnost gasilcev.

Za dosego tega cilja tesno sodelujemo z najboljšimi v Evropi – proizvajalci zaščitne opreme, vodilnimi ponudniki tehnologij za čiščenje in gasilci.

LOKACIJA

Zgornji Brnik 330
4210 Brnik – aerodrom

Za dostavo ali prevzem opreme je potreben predhodni dogovor.

Zakaj dekontaminacija?

Problem

Zaradi svoje kompleksne sestave gasilska oblačila delujejo kot rezervoar za strupene snovi. Ko je gasilec izpostavljen strupenim snovem, se te začnejo kopičiti v obleki.

Hitrost kopičenja je odvisna od trajanja izpostavljenosti, vrste intervencije in koncentracij strupenih snovi.

Zaradi zdravstvenih in higienskih razlogov je treba ta “rezervoar”, ki se nahaja v neporedni bližini telesa, redno prazniti. To dosežemo z redno in učinkovito dekontaminacijo.

REACH

Postopke za zbiranje in ocenjevanje informacij o lastnostih in nevarnostih snovi ter mejnih vrednostih, ki smo jim lahko izpostavljeni, določa uredba REACH (t. j. uredba Evropske unije, sprejeta za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije).

Najvišji dovoljeni nivo kontaminacije je določen v Prilogi XVII.

Registration Evaluation Authorization Restriction of CHemicals

Izbira ustrezne dekontaminacije

Tekoči CO2 je tekočina z izredno nizko viskoznostjo, gostoto in površinsko napetostjo in posledično lahko učinkovito čisti skozi vse sloje.

Čiščenje s tekočim CO2 spravi vsebnost nevarnih snovi v vseh slojih gasilske zaščitne obleke pod najvišje dovoljene meje po uredbi REACH Evropske Unije (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Mejna dovoljena raven posameznega policikličnega aromatskega ogljikovodika (PAH/PAO) je 1 mg/kg, skupno vseh PAH pa 10 mg/kg.

POVEZAVE (PISRS)

REACH (ECHA)

ROADMAP ON CARCINOGENS

Pojavnost raka med gasilci

Raziskava se je izvajala za obdobje 45 let (1961-2005) v vseh petih Nordijskih državah.

  • V raziskavo je bilo vključenih 16.422 gasilcev
  • Odkritih je bilo 2.653 primerov raka

Izsledki: Občutno povečana stopnja raka med gasilci za več različnih vrst rakavih obolenj.

Izsledki tovrstnih raziskav se lahko smatrajo za konzervativne, saj ne upoštevajo, da imajo gasilci na začetku svoje kariere v povprečju boljše psihofizične kazalnike od splošne populacije.

Starostna skupina Vrsta raka Povečana verjetnost
30-49 let Rak na prostati 159 %
30-49 let Pigmentni kožni rak (melanom) 62 %
70+ let Nemelanomski kožni rak 40 %
70+ let Multipli mielom (krvni rak) 69 %
70+ let Adenokarcinom (pljučni rak) 90 %
70+ let Rak na pljučni mreni 159 %

POVEZAVA (VIR)

VEČ O RAKU MED GASILCI