Zakaj dekontaminacija?

REACH

Postopke za zbiranje in ocenjevanje informacij o lastnostih in nevarnostih snovi ter mejnih vrednostih, ki smo jim lahko izpostavljeni, določa uredba REACH (t. j. uredba Evropske unije, sprejeta za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije).

Najvišji dovoljeni nivo kontaminacije je določen v Prilogi XVII.

Registration
Evaluation
Authorization
Restriction of CHemicals

Problem membrane

Zaradi svoje zgradbe membrana deluje kot rezervoar za strupene snovi. Ko je gasilec izpostavljen strupenim snovem, se te začnejo kopičiti v membrani.

Hitrost kopičenja je odvisna od trajanja izpostavljenosti, vrste intervencije in koncentracij strupenih snovi.

Zaradi zdravstvenih in higienskih razlogov je treba ta “rezervoar”, ki se nahaja v neporedni bližini telesa, redno prazniti. To dosežemo z učinkovito dekontaminacijo.

Izbira ustrezne dekontaminacije

Dekontaminacija z vodo in detergenti ni učinkovita, saj voda ne prodre skozi membrano.

Tekoči CO2 pa je tekočina z izredno nizko viskoznostjo, gostoto in površinsko napetostjo in posledično lahko čisti skozi pore membrane, ne da bi jo pri tem poškodoval.

Čiščenje s tekočim CO2 spravi vsebnost nevarnih snovi v vseh slojih gasilske zaščitne obleke pod najvišje dovoljene meje po OEKO-TEX Standard 100, ki so povzete po uredbi REACH Evropske Unije (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
Mejna dovoljena raven posameznega policikličnega aromatskega ogljikovodika (PAH/PAO) je 1 mg/kg, skupno vseh PAH pa 10 mg/kg.

POVEZAVE (PISRS)

REACH (ECHA)

ROADMAP ON CARCINOGENS

Raziskava: Pojavnost raka med gasilci

Raziskava se je izvajala za obdobje 45 let (1961-2005) v vseh petih Nordijskih državah.

  • V raziskavo je bilo vključenih 16.422 gasilcev
  • Odkritih je bilo 2.653 primerov raka

Izsledki:
Občutno povečana stopnja raka med gasilci za več različnih vrst rakavih obolenj.

Izsledki tovrstnih raziskav se lahko smatrajo za konzervativne, saj ne upoštevajo, da imajo gasilci na začetku svoje kariere v povprečju boljše psihofizične kazalnike od splošne populacije.

Starostna skupina Vrsta raka Povečana verjetnost
30-49 let Rak na prostati 159 %
30-49 let Pigmentni kožni rak (melanom) 62 %
70+ let Nemelanomski kožni rak 40 %
70+ let Multipli mielom (krvni rak) 69 %
70+ let Adenokarcinom (pljučni rak) 90 %
70+ let Rak na pljučni mreni 159 %

POVEZAVA (VIR)

VEČ O RAKU MED GASILCI